Mina Kunst ja Teraapia

May 1, 2011

Viia läbi teraapiat, erinevate kunsti vormide abil on suurepärane meetod inimeste aitamiseks. Minu jaoks on see tervik. Kunst ja aitamine on siiani saatnud mind kõikjal. Võimalus õppida kasutama koos kahte erinevat valdkonda ühtse tervikuna, on osutunud põnevaks teekonnaks. Eneseanalüüs ning enda kui kunstnikuks olemise tunnistamine üheaegselt võib olla päris huvitav.

Kunst on alati minu jaoks olnud midagi väga loomulikku, mille keskel olen elanud lapsest saati. Eneseväljendamine läbi erinevate kunstiliikide on vabastav. See on ära minemine, kuhugi teise maailma sisenemine (iseendasse). Tagantjärele mõeldes on leidnud kõik teostatud pildid sügavama tähenduse ning vormid kindla põhjuse. Omamoodi nendes hetkedes on see tõesti olnud abistav, terapeutiline.
Aitamine, kuulamine, uurimine, mõistmine ning kohal olek tunduvad mulle samuti minu elu väga loomuliku osana. Elu eesmärk võiks kindlasti olla seotud eneseteostusega läbi psühholoogia ning nõustamise. Arvan, et kunstiteraapia on uue ajastu „abimees“.
Ühendades omavahel kaks võimast liiki saab tulemus olla vaid positiivne. Kunstiteraapia eeliseks teiste psühhoanalüütiliste meetodite kõrval ongi see, et kliendil on erinevad valiku võimalused. Teraapia kus saab ennast väljendada teisiti, peale verbaalse suhtluse on eriline ning omamoodi. Arvan, et kunstiteraapiasse tuleb klient meelsamini kui lihtsalt nõustaja juurde. Antud seanss on mitmekülgsem ning huvitavam. Oma vähese kogemuse põhjal võin küll eksida, ent mõeldes läbi enda, siis selline vorm tundub pingevabam. Rohkem on uue olukorraga aega harjuda ning endast ja oma probleemist rääkima hakkamisse saab tegevuse läbi sisse elada. P. Jones ütleb: „Ühes me võime kindlad olla, et kunstiteraapias on klient ja terapeut üheskoos kunstivormiga hõivatud läbi teraapia sessiooni.“ Selline seotus kliendi ja terapeudi vahel võib olla abivajajale vägagi toetav.
Kui üleüldiselt on kunstiteraapia kliendile uudne ning põnev, siis kahjuks üks ebakõla võib teraapia alguses tekkida. Nimelt on meil paljudel imeline võime luua endale alusetuid hirme - aga ma ju ei oska joonistada, laulda, pillimängida, tantsida. Sellest tulenevalt ütlevadki paljud terapeudid kliendile kohe, kaasa arvatud Lanham: „see ei loe, et sa ei oska joonistada.“ „See aitab neil üle olla ühiskonna poolt välja mõeldud stereotüüpidest kus vaadeldakse kunsti ja kunstnikku üheselt“. Algselt võib see olla kliendile harjumatu, kuid terapeudi abiga leitakse kindlasti parim kunstivorm alustamiseks. Antud teraapias püüab terapeut alati täita kliendi vajadusi ning liikuda mööda tema valitud suunda. Toimides nõnda on ka hõlpsam luua turvaline sild kliendi ja terapeudi vahele.
Erinevad kunstivormid teraapias on väga julgustavad ning nende intensiivsest kaasamisest oleneb kliendi areng ning muutus.
Tehes midagi loomingulist oled automaatselt ühenduses oma hingega – iseendaga. Keskendumine endale, kontaktis olemine hingega loob suurepärased võimalused probleemide lahendustele. Sel hetkel võid sa minna tagasi kõige sügavamate tunneteni, mis on tavaolukorras sinu sees peidus. Võimalik on uuesti tunnetada ning läbi elada, lahti saada, uuesti näha ning avaneda. Kunst loob selleks suurepärased võimalused. On ka olemas kõike teisi meetodeid iseendani jõudmiseks .Arvan, et kõik tegevused ja olemised, mis muudavad inimese õnnelikuks on iseendaga ühenduses olemise võtmeks. Vahel ma mõtlen, et milline maailm oleks kui kõik inimesed saaksid tegeleda sellega mis neid õnnelikuks teeb?
Kunstiteraapias meeldib mulle ka see, et lubatakse ilmneda spontaansel improvisatsioonil, mis mõjub kliendile kui lahti laskmine - vabaks saamine. Läbi improvisatsiooni elustame me tihtipeale pisikest last enda sees ning see on ka üks viis jõudmaks järgmisele tasandile, probleemi lahendamise kontekstis.
Mulle väga meeldib P. Jonesi mõte: „Mitte ainult Mr O ei analüüsi oma teadvusetust vaid teadvusetus analüüsib Mr. Od ning seeläbi saab ta luua ühenduse teadvusetuse ja teadliku vahel ning leiab tee individuaalsuseni.“ Nii see toimibki.
Eduka teraapia sessiooni võtmeks on muidugi terapeut ise. Palju, kui mitte öelda kõik oleneb tema empaatia võimest ning teistest isikuomadustest. Tänapäeval pööratakse terapeudi isikuomadustele väga suurt tähelepanu ja seda muidugi õigustatult. Me võime küll olla tugevad teoreetikud kuid praktikas ainult koolipingis õpitust ei piisa. Selleks, et saada edukaks terapeudiks on eelkõige vaja läbi teha sügav eneseteraapia – analüüs. Arvan, et parim viis mõistmaks milline on hea terapeut sinu jaoks, võiks mõelda millised peaksid olema selle terapeudi omadused kelle juurde sina ise meelsasti läheksid. Seejärel on võimalus analüüsida iseennast. Kas sinus on olemas taolised omadused ning kas suudad ise olla selline terapeut.
Enda senise aitamise kogemuse juures olen täheldanud, et väga oluline on tunnetamine ning tajumine. Seda tehes on palju kergem ja kiirem jõuda inimesega samale lainele. Selle saavutanud, liigud edasi juba tema kiirusel. Tunnetades tekivad vajalikud pausid ja küsimused lihtsamalt.
Lõpetuseks võiks öelda, et kunstiteraapia ning tema erinevad vormid pakuvad kliendile suuremal hulgal võimalusi enese väljendamiseks ning leidmiseks. Olles tegev loomeprotsessis on tee individuaalsuseni hõlpsam tekkima.

Please reload

Energiakehade teekond *SAHASRARA*

March 1, 2015

1/10
Please reload

Recent Posts

January 9, 2015

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Hingepesa MTÜ

Email: info@shuniya.ee

Telefon: 575 70 708

Liitu uudiskirjaga

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Shuniya Hingepesa.